Pleurapunktions-Set

Komplett mit: • 50 ml Perfusionsspritze • Punktionskanüle • Dreiwegehahn • Geschlossener Auffangbeutel • Doppelt steril verpackt